Author: Особов Іван Павлович

Information about author:
аспірант, асистент кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Articles of the author in journal «Humanities scientific researches»

Деякі аспекти вивчення креативності. Зарубіжний досвід ХХ століття в оцінці сучасних дослідників

№ 2 October 2011 | Category: Pedagogics, Psychology

Педагогическая креативность и компетентность как факторы профессионального развития студентов

№ 3 November 2011 | Category: Pedagogics, Psychology

Умови, що сприяють формуванню креативності студентів в навчально-освітньому середовищі

№ 4 December 2011 | Category: Pedagogics

Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах креативного освітнього середовища

№ 6 (10) June 2012 | Category: Pedagogics

Творчі завдання як засіб розвитку креативності у студентів гуманітарних спеціальностей у вузівському навчальному процесі

№ 10 (14) October 2012 | Category: Pedagogics

Діагностика креативності як початковий етап в її формуванні у студентів гуманітарних спеціальностей

№ 5 (21) May 2013 | Category: Pedagogics

Articles of the author in journal «Humanities scientific researches»

Osobov I.P. Some aspects of study of creativity. Foreign experience of ХХ of century is in the estimation of modern researchers

October, 2011

Osobov I.P. Pedagogical creativity and competence as factors in the professional development of students

November, 2011

Osobov I.P. The conditions forming students' creativity in educational environmenjnt

December, 2011

Osobov I.P. The possibility of using information and communication technologies in creative learning environment.

June, 2012

Osobov I.P. Creative tasks as а means of developing creativity in students of humanitarian specialties in high school teaching

October, 2012

Osobov I. P. Diagnostics of creativity as the initial stage of formation of creativity in students of humanitarian specialties

May, 2013

Articles of the author in journal «Portal of scientific & practical publications»

Секреты трюков в иллюзионизме

April, 2015