Author: Особов Іван Павлович

Information about author:
аспірант, асистент кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Articles of the author in journal «Humanities scientific researches»

Деякі аспекти вивчення креативності. Зарубіжний досвід ХХ століття в оцінці сучасних дослідників

№ 2 October 2011 | Category: Pedagogics, Psychology

Педагогическая креативность и компетентность как факторы профессионального развития студентов

№ 3 November 2011 | Category: Pedagogics, Psychology

Умови, що сприяють формуванню креативності студентів в навчально-освітньому середовищі

№ 4 December 2011 | Category: Pedagogics

Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах креативного освітнього середовища

№ 6 June 2012 | Category: Pedagogics

Творчі завдання як засіб розвитку креативності у студентів гуманітарних спеціальностей у вузівському навчальному процесі

№ 10 October 2012 | Category: Pedagogics

Діагностика креативності як початковий етап в її формуванні у студентів гуманітарних спеціальностей

№ 5 May 2013 | Category: Pedagogics

Articles of the author in journal «Portal of Scientific and Practical Publications»

Секреты трюков в иллюзионизме

April, 2015