Articles by keyword «дивергентне і конвергентне мислення»

Articles in journal «Humanities scientific researches»

Деякі аспекти вивчення креативності. Зарубіжний досвід ХХ століття в оцінці сучасних дослідників

№ 2 October 2011 | Category: Pedagogics, Psychology

Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах креативного освітнього середовища

№ 6 (10) June 2012 | Category: Pedagogics

Articles in journal «Humanities scientific researches»

Osobov I.P. Some aspects of study of creativity. Foreign experience of ХХ of century is in the estimation of modern researchers

October, 2011

Osobov I.P. The possibility of using information and communication technologies in creative learning environment.

June, 2012